Looking for this post in English? Click here!

هل تريد ان تقرا هذا بالعربية؟ اضغط هنا

Ortaokul fen dersinde öğrendiklerinden ne kadarını hatırlıyorsun? Peki ya Lise İngilizce ya da Tarih derslerinden?

Semboller kullanarak  bir hikaye yazma veya genlerin Susam sokağı karakterlerinden mi miras kaldığı gibi bir çok şey aklımda kalmış.Ancak ne yaparsam yapayım öğretmenin çok iyi espiri anlayışı olduğu dışında  9. Sınıf tarih dersi ile ilgili hiçbirşey aklıma gelmiyor.

Bazı kavramlar, fikirler ve etkinlikler yıllar sonra bile aklımızda taptazeyken neden diğerleri hızla solup gidiyor?

Öğretmenlerin, öğrencilerin öğrenmeyi içselleştirmelerine ve öğrenmelerine yardımcı olabilmelerinin bir yolu, ilgi çekici ve düşünmeyi harekette geçiren  temel sorular yazmaktir.Bu sorular, öğrencilerin konu ile bağlantı kurmalarına ve büyük resmi görebilmelerine yardımcı olmak için bir ünite  boyunca sunulmaktadır.Öğrenmenin tam merkezine inerek akademik içerik ile gerçek hayatı bağdaştırmayı öğrenirler.

Dersin detaylarını çok iyi hatırlamasamda Ortaokul Fen öğretmenimin “Bizi biz yapan nedir?” sorusu 14 yaşındaki beni cevaplarını aradığım bir çok soruya yöneltti. Beni ben yapan genlerimi düşünmeye başladım.Sonra niye olduğunu sordum kendime. Neden diğer sınıf arkadaşlarımdan  farklıydım? Soruların kendileri zaten öğrenmenin derinliğini belirliyordu. Punnet Karesinin (dihibrit çaprazlamanın)özelliklerini hatırlamam gerekir mi? Büyük bir ihtimalle hayır ama hatırlıyorum çünkü konu ile ilgili sorulan temel sorular ve devamındaki diyaloglar bende etki yarattı.(tabiki Susam sokağı ile ilgili aktivite  hiçte fena değildi).

Yoğun bir şekilde sınav değerlendirmesi yaparken, bir sonraki günün ders materyallerini hazırlarken, ve öğretilmesi gereken yerleri atlamadığımızdan emin olmaya çalışırken, detaylara kendimizi kaptırıp büyük resmi gözden kaçırabiliriz.İşte bu yüzden ünite bazında plan yapmak çok önemlidir. Bu’na Temel Sorular’da dahildir.Eğer biz öğretmen olarak detaylara kapılıp günü kurtarma derdine düşersek öğrencilerin nasıl bugün verilen ödevinde ilerisinde  bir hafta sonraki teste odaklanmalarını bekleyebiliriz

Temel sorular öğrencilerin bağlantı kurmasına ve büyük resmi görmesine yardımcı olur.

Temel Soruların Özellikleri

 • Açık uçludur
 • Tartışmaya açıktır-öğrenciler soru ile ilgili tartışabilmeli ve farklı fikirler öne sürebilmelidir
 • Merak uyandırıcıdır-düşünmeyi harekete geçirir
 • Tekrar eder- fikirler öyle geniş ve önemli olmalıdır ki yıl içerisinde veya gelecek yıllarda da defalarca  değinilsin

Türkçe

 • Gerçek ile kurgu arasındaki ilişki nedir?
 • Nasıl oluyorda başka bir yerde ve zamanda yaşanmış hikayede kendimden bir şey bulabiliyorum?
 • Internette yaptiğımız araştırmanın doğru olduğuna ne ölçüde emin olabiliriz?

Matematik

 • Okulda öğrenmiş olduğumuz matematiği gerçek hayatlarımıza nasıl uygulayabiliriz?
 • Neden etrafımızdaki örüntüleri bilmek zorundayız?
 • Geleceği planlamaya yardımcı olacak trendleri nasıl öngörebiliriz?

Sosyal Bilgiler

 • Toplum nedir?
 • Tek bir lider bütün toplum için kara verebilir mi?
 • Tarih yazarlarının geçmişi, önyargı ve olaylara bakış açısı tarihi nasıl etkileyebilir?

Fen Bilimleri

 • Bilimsel düşünce yıllar içinde değişebilir mi?
 • Bilimsel veriler neden önyargılı veya yanlı olmamalıdır?
 • Bilim üzerinde çalışmak, değişikliği anlamamıza nasıl yardımcı olur?

Görsel Sanatlar

 • Sanatçılar fikirlerini ifade etmek için nasıl araçlar, teknikler ve malzemeler seçer?
 • Sanat eserlerini inceleyerek bir kültür ya da toplum hakkında ne ölçüde bilgi edinebiliriz?
 • Tasarım ilkelerini fikirleri organize etmek için nasıl kullanabiliriz?

Yabancı Diller

 • Sadece sözlük neden yetmez?
 • Mevcut iletişim becerilerimi yeni bir dil öğrenmek için nasıl kullanabilirim?
 • Aynı dili konuşmadığımız kişilerle düşünce ve duygularımızı nasıl paylaşabiliriz?

Temel Sorular tüm konuya hakimiyet sağlayan sorulardır. Bu sorular sayesinde öğrenciler konularla ilişkileri keşfeder ve büyük resmi görürler. Peki ünite bazında  ve öğrencilerin öğrenmeleri gereken, önem taşıyan sorulara ne oldu? Bu tarz sorular ilgili Temel Sorularla eşleştirilebilir.Örneğin:

TS: Çatışma nasıl değişime neden olur?

 • I. Dünya savaşının nedenleri ve etkileri nelerdir?
 • I. Dünya savaşına girmemizin nedenleri nelerdir?
 • I. Dünya Savaşı bugünkü hayatımızı nasıl değiştirdi?

Öğrenciler bu sorular sayesinde  I. Dünya Savaşını daha kapsamlı bir şekilde ve  “çatışma” bağlamında inceleyecekler. Bu kapsamlı Temel Soru, tarih dersinde tüm yıl boyunca işlenebilir, farklı ünitelerde ve hatta farklı sınıf seviyelerinde  tekrarlanabilir.#1: Hedef içerikli sorular

#2: Birden çok, açık uçlu yanıt verilebilmeli

 • Soru çoğul yapılabilirmi? Örneğin:
  • Önyargılar neden vardır? veya Neden önyargılısın?
  • ………….. için olası bazı sebepler nelerdir?
 • Öğrencilere yaratıcı cevap verme imkanı sağlıyor mu? Örneğin:
  • Ne tarz önsezilerin ……?
  • Başka hangi yollarlarla……yapılabilir?
  • Ne ………….. olabilir?

#3:  Öğrenci dostu mu kontrol edin

 • Uygun seviyede yazılmış mı?
 • Öğrencilerin ilgisini çekecek mi?
 • Birden fazla sınıf seviyesine yayılabilir mi?

Temel Sorular sınıflarda nasıl kullanılabilir?

 • Yeni Üniteye giriş yaparken  temel soru(lar) etrafında tartışarak başlayın
 • Konu ilerledikçe öğrencilerin konu ile ilgili görüş ve yorumlarinda herhangi bi değişiklik olup olmadığını görmek için her gün ya da her hafta temel sorulara geri dönün
 • Temel soruların üzerinden hızlıca geçerek bir sınıf tartışması yaratın
 • Temel sorularınızı ebeveynlerle paylaşın ve sofra sohbetlerinde bu soruları kullanmaları için  teşvik edin
 • Bu Öğretici Kanal Videosunu  izleyin
Share This