Written by Ozlem Bilge, Bahçeşehir Koleji

Mesleki gelişim ne ifade eder? ile söze başlamak isterim. Birçoğumuzun  mesleki gelişim denilince aklına konferans, atölye, çalıştay gibi mesleki gelişim olanağı sağlayan ortamlar aklımıza geliyor. Ancak bu yeterli midir? Oysa ki mesleki gelişimi böyle sınırlandırmak yerine hayatımızın her alanındaki kişisel ve mesleki gelişimi sürdürülebilir  hale dönüştürmemiz gerekir.

Mesleğimiz ile ilgili gelişim bizim potansiyelimizi ortaya çıkarmamız için araçtır. Mesleki açıdan gelişimimiz hayatımızın birçok alanına yansıyan bir hale dönüşür. Okul içerisinde ve okul dışında değil aslında bir bütün olarak ele almak gerekir.

Neden mesleki gelişime ihtiyaç hissederiz? Mesleki gelişim sürdürülebilir olabilir mi? Mesleki gelişim, öğretmenin öğrenim sürecine yaklaşımını ve katkısını geliştirebilmesini  sağlar. Öğretmenlerin kendi yetenek ve becerilerini yansıtmasına  da katkıda bulunur. Aslında okullarda öğretmenlerin çocuklara nasıl öğrenme olanakları sağladığına fazlasıyla odaklandığımız için  öğretmenlerin  gelişim ihtiyacı göz ardı ediliyor. Okul liderleri ,öğretmenler ve öğrenciler birlikte öğrenenler topluluğuna dönüşmediğinde bireyler gerçek potansiyellerini ortaya çıkarmakta zorlanıyor.

Okullarda mesleki gelişim okul gelişim kültürünün çekirdeğini oluşturur. Okulların sürdürülebilir mesleki gelişim modellerini kendi okul kültürü ve ihtiyaçlarına göre dizayn etmeleri gerekir. Bu ihtiyaçlar belirlenirken ortak kararlar alınmalı ve okul mesleki gelişim planları hem okul olarak hem bireysel olarak planlamalıdır. Okullarda süpervizör, mentor ve meslektaş koçluğu süreçleri de okulun bir kültürü haline gelmeli işbirliği yapabilmelerine fırsat verilmelidir.

Öğretmenler en iyi birbirlerinden öğrenir. Bu yüzden her öğretmenin bireysel ihtiyacı göz önünde bulunarak meslektaşlarıyla iş birliği içerisinde olabilecekleri modeller benimsenmelidir. Okul lideri tarafından belirlenmiş bir mesleki gelişim kurs, seminer, konferans gibi olanakların dışında da tüm yıla , ihtiyaca uygun olarak tasarlanmış plânlamalar yapılmalıdır.

Öğretmenlere gerek yüz yüze , gerek online eğitim gerekse  yazılı kaynak desteği verilmeli gelişim fırsatları da cazip hale de getirilmelidir. Mesleki gelişim olanaklarından yararlanmak her öğretmenin hakkı olmalıdır ve gerekirse okul liderlerinden talep etmelidir. Önemli olan mesleki gelişimin devam eden  bir süreç olduğunu ve bunun tüm paydaşlar için yararlı olduğuna inanmaktır. O zaman sürdürülebilir mesleki gelişim olanakları birlikte sağlanabilir.

 

FariaPD supports teachers and leaders around the world with hands-on, active and creative professional development experiences. Join one of our online or in-person professional development events, each designed to support the unique goals of your school or district. FariaPD is part of Faria Education Group, an international education company that provides services and systems for schools around the world including ManageBac, a learning platform for IB schools; OpenApply, online admissions management; SchoolsBuddy, for Activities Management, Payments and More; and AtlasNext, a tailored curriculum-first learning platform for independent and international schools.

ÖZLEM BİLGE

YAZAR HAKKINDA

Sürdürülebilir kişisel ve meslekî gelişime önem veren, yeni bilgiler öğrenmeye meraklı, öğrendiği bilgi ve deneyimlerini paylaşmayı seven mesleğine tutkuyla bağlı bir öğretmendir. Sınıf öğretmenliği okudu, yıllarca devlet okullarında ve özel okullarda öğretmenlik mesleğini tutkuyla yaptı. Milli Eğitim Bakanlığının birçok projesinde görev aldı. Kişisel ve meslekî gelişimine katkıda bulunabilecek birçok platformda aktif görev aldı.

Eğitim alanında yapılan pek çok ulusal ve uluslararası projede deneyim edinme ve bilgilerimi paylaşma fırsatı buldu. Yeditepe Üniversitesinde “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” alanında yüksek lisans yaptı. Meslektaşlarıyla deneyimlerini paylaşmak için birçok sivil toplum kuruluşunda “Eğitici Eğitmeni “ olarak görev aldı. Mesleki ve kişisel gelişimine yarar sağlayacağını düşündüğü eğitimleri almaya ve bunları paylaşmaya devam ediyor. Dünyamızın iyileşmesine katkıda bulunacağını düşündüğü projelerde de gönüllü olarak yer alıyor. Halen Sancaktepe Bahçeşehir Kolejinde mesleğini icra etmeye devam ediyor.

Share This