By Megan Davenport, Rubicon International | Turkish Translation by Dila Bixby, Rubicon International

Are you looking for this post in English? Click here!Bu genellikle kazanımları “ambalajdan çıkarma” olarak adlandırılır.

Öğretmenler içeriği ve becerileri derin ve dikkatli bir şekilde odaklanarak  tanımlama fırsatına sahip olduklarında, kazanımların  daha iyi anlaşılmasını, öğrencilerin konuyu gerçekten anladıklarını yansıtacak değerlendirmeler geliştirilmesine ve  öğrencileri başarıya hazırlayacak öğrenme etkinlikleri tasarlamalarına olanak tanır!

İçeriği belirlerken öğretmen,  kazanımları, içerik ile ne kadar bağlantılı oldukarını görmek için gözden geçirmelidir. Örneğin, bazı kazanımlar, hedef kelimeleri, anahtar kavramları ve fikirleri  içerebilir. İçerik, bütün bu bilgilerin, öğrencilerin öğrenmeleri istenen konulardaki detaylı bir listeye dönüşmesini sağlayabilir. Bunları tanımlananın kolay yollarından biri ,kazanımlardaki önemli isimleri vurgulamak veya daire içine almaktır.

Becerileri belirlerken, öğretmen, ilk olarak kazanımları gözden geçirmelidir. Bu sayede öğrencilerden yapılması beklenen davranışları  anlaması kolaylaşır. Örneğin, öğrenciler akademik terimlerin anlamını hatırlamak zorunda mıdır? Kavradıklarını göstermek için bilgileri eleştirmeye mi ihtiyaçları var? Becerileri belirlemek için,kazanım içerisindeki önemli fiilleri vurgulayın veya daire içine alın.

İçerik ve Beceri yazma sanatı, derinliğe karşı genişliğin dengesini bulmaktır; her şeyi yapmak için asla yeterli zaman olmayacağını bilmektir. Bu nedenle öncelikleri belirlemek ve denge çok önemlidir. Listeniz ne kadar detaylı ve hedefe odaklı olursa, öğretiminiz de bir o kadar detaylı ve   hedefe odaklı olacaktır. Başlamaya hazır mısınız? Aşağıda verilen örnekleri ve kaynakları inceleyin.İçerik: Öğrencilerin bilmeleri gereken şey, konu, anahtar kavramlar, gerçekler ve olaylar.

 • İsme mi odaklı?
 • Açık ve öz mü?
 • Dışarıdan birinin anlayacağı kadar açık mı?
 • Kazanımlar,Temel Sorular, Kalıcı Anlama vb. ile bağlantılı mı?

Beceriler: Öğrencilerin neler yapabilecekleri (zihinsel, fiziksel vb.)

 • Fiil/Eylem odaklı mı?
 • Uygun düşünce seviyesini (Bloom’un Taksonomisi / Webb DOK) yansıtıyor mu?​
 • Kazanımlar,Temel Sorular, Kalıcı Anlama vb. ile bağlantılı mı?

Sosyal Bilgiler, 1. Sınıf

İçerik

 • Topluluklar, Mahalle ve Şehirler
 • Mahalle Yardımcıları
 • İşbirliği ve çatışma

Beceriler

 • Yakın ve uzak arasında ayırt etme​​
 • Mahalle etrafında genelde bulunan insanları ve yerleri belirleme​
 • Topluluk üyesi her bireyin nasıl beraber çalışıp daha iyi bir yaşam alanı oluşturabilecekleri yolları tanımlama.

Sağlık 7.Sınıf

İçerik

 • Sağlığın 8 Boyutu: mesleki, duygusal, ruhsal, çevresel, finansal, fiziksel, sosyal ve entelektüel​
 • Doğru dengeyi bulmak için stratejiler

Beceriler

 • Günün önemli noktalarını yansıtma.
 • Stres yönetiminin yollarını araştırma. (egzersiz, meditasyon, arkadaşlıklar, vb.)
 • Mutfak bütçesi yaratmak için fiyatları ve beslenme değerlerini kıyaslama ve karşılaştırma
 • Bireysel yaşam tarzına uygun sağlıklı yaşam planı belirtme.

Türkçe 10. Sınıf

İçerik

 • Yakın okuma stratejileri
 • Metin belgeleri
 • Edebiyat eserlerini okurken kişisel önyargı
 • Tarihin edebiyattaki rolü

Beceriler

 • Yakın okumadan sonra belgelere dayalı olarak yorumlama ve genelleme
 • Bir romanda ana temaları tanımlama ve anlama
 • Romandaki bir karakterin gelişimini analiz etma
 • Yazarın sanatını açıklamak için edebi terimleri kullanma
 • Günlük öğrenme etkinlikleri oluştururken, bir kontrol listesi olarak İçerik ve Becerilerden yardım alın.
  • Tüm günlük etkinlikler İçerik ve Becerilerin en azından bir bölümüyle bağlantılı mı?
  • Tüm Öğrenme Etkinliklerini tamamladıktan sonra, öğrenciler İçerik ve Becerilerin tamamını kullanmış olacak  mı?
 • Öğrenmeyi öğrencilerle kutlamak için ünitenin sonunda yer alan İçerik ve Beceriler listesini gözden geçirin. Kazandığımız tüm bilgi ve becerilere bak!

Web Seminerleri

İlgili Blog Yazıları:

Share This