By Anna Murphy, Rubicon International | Turkish Translation by Dila Bixby, Rubicon International

Are you looking for this post in English? Click here!

Değerlendirmeler Aslında Nedir?

Ölçme ve değerlendirmeler genellikle eğlenceli sınıf etkinliklerinde “gizlidir”. Altıncı sınıfta Yunan Mitolojisi temalı seramik boyama yaparken, bu proje Sosyal Bilgiler değerlendirmesi gibi gelmiyordu, ancak şimdi bu projenin bana efsaneleri yorumlamayı ve bunlarla meşgul olmayı öğretttiğini anlıyorum. Sanatın hikayelerini farklı yollarla tasvir edebilme becerisini edindirmişti. Aynı şekilde, sekizinci sınıfta sınıf arkadaşlarım ile gizem temalı podcast yapmak, farklı iletişim mekanizmalarını keşfetmek ve hikaye anlatma teknikleri geliştirmek için bir fırsattı ve üçüncü sınıf Beden Eğitimi dersinde hazine avı oynamak, takım çalışması, eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri geliştirmeme izin verdi.

Bu nedenle bir değerlendirme, öğrencinin öğrenmesini ölçmek için çok sayıda uygulanmış kapsamlı yaklaşımdır. Bunlar öğrencilerin bilgi ve becerilerini sergilemelerine olanak sağlar ve değerlendirme yöntemi, içlerinden seçilen bir araçtır. Değerlendirme yöntemleri çok çeşitli, çok sayıda müfredatı ilgilendirir ve karmaşıktır. Bu özellikler göz önünde bulunarak yazılmalıdır. Örneğin öğrenciler deneme yazarken farklı durumlarla ilgili hayata bakışlarını da belirler. Edebiyat metinlerini hayata geçirmek için teknolojiyi sunumlara dahil eder ve gruplar halinde çalışır. Öğrenciler, çeşitli değerlendirme yöntemlerinden yeni beceriler öğrenir, birden fazla konuyu değerlendirmelerin uygulanmasına entegre eder ve değerlendirmelerin derinliği ile kendilerini geliştirirler. Değerlendirmeler, öğretmenlerin öğrencilerin kavrayışlarını tartma olanağı sağlamasının yanında öğrencilere kazanımlarını örnekleme fırsatı da sağlar.

Bununla birlikte, değerlendirmeler öğrencilere ilerlemeleri hakkında değerli geribildirimler de sunar ve öğrencilerin öğrenme sürecine katkıda bulunur. Kontrol amaçlı değerlendirmeler, öğretmenlere, müfredat ve ders planlamalarını daha iyi yapılandırmaları için bilgi sağlar. Değerlendirmeler aynı zamanda idarecilere öğrenci gelişimine ilişkin veriler sunarak müfredattaki boşlukların veya fazlalıkların yanı sıra iderecilerin müfredatın güçlü ve iyileştirilmeye ihtiyacı olan alanlarının daha fazla farkına varmalarını sağlar. Genel olarak, değerlendirmeler, öğrencilerin kazanımlardan en üst seviyede yararlanmasını, müfredat ile yakından ilgilenmelerini ve 21. yüzyılda başarı için gerekli becerileri geliştirmelerini sağlamak için anlamlı bir araçtır.

Bu nedenlerle, değerlendirmeler müfredat haritalama sürecinin yaşamsal bir bileşenidir.Tasarım Yoluyla Anlama (UBD) modelinin üç parçalı düzeninin bir bölümünü değerlendirmelere ayırması tesadüf değildir. Değerlendirmeler, “Öğrencinin öğrenme kanıtı nedir?” Sorusunu ele alır ve Tasarım Yoluyla Anlama (UBD) modelinde, kazanımlar, Temel Sorular, Kalıcı Anlama, İçerik ve Becerilerin hemen arkasından gelirler.

Bu ilk kategorileri yazdiktan sonra, öğretmenler değerlendirmelerini planlamaya başlayabilirler. Unutmamalıdır ki değerlendirmeler öğrencilerin kazanımlardaki yeterliliğini gösterdikleri, Kalıcı Anlama ve Temel Sorular üzerinde analitik düşündükleri ve İçerik ve Becerilerinde uygulamaya konulduğu bir araçtır.

Değerlendirme Geliştirme: Tür, yöntem ve içeriğe göre ayırt etme

Değerlendirmeleri geliştirirken öğretmenler tür, yöntem ve içerik bakımından ayrım yapabilirler. Aşağıda, bu üç kategorinin ne anlama geldiğini inceliyoruz.

Değerlendirme türleri  genellikle bu kategorilerle sınırlı olmamakla birlikte “teşhis edici(diagnostik)”, “biçimlendirici” ve “düzey ya da seviye belirlemeye yönelik”tir. Diagnostik (tanıma ve yerleştirmeye yönelik) değerlendirmeler, öğrencilerin bir derse, kursa başlamadan önce sahip oldukları bilgi seviyelerini (hazır bulunuşluk) düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan değerlendirmedir. Bazen de “ön-değerlendirmeler”olarak adlandırılırlar. “Biçimlendirme – Yetiştirmeye Yönelik Değerlendirme (Formatif) değerlendirmeler, öğrencilerin düzenli bir şekilde konuyu öğrenme düzeylerini ölçer  ve öğretmenler, veliler ve öğrenciler için konuyla ilgili mükemmel bir geribildirim alma yöntemidir. Ek ders , günlük tutma, küçük grup çalışması ve haftalık mini sınavlar, biçimlendirici değerlendirme yöntemleridir. Son olarak, öğrencilerin bir konuyu anlamalarını test etmek için ünitelerin veya dönemlerin sonunda Düzey (Seviye) Belirlemeye Yönelik Değerlendirme (Summatif) değerlendirmeler verilmektedir. Seviye belirlemeye yönelik değerlendirmeler  , öğrencilerin ilerleme derecelerini, kavrama seviyelerini ve yeteneklerini ortaya koymalarını sağlar.

Değerlendirme yöntemleri, değerlendirmeleri yürütmek için kullanılan araçlardan; sözlü sunumlar, model oluşturma ve denemelerden multimedya raporlarına ve grup projelerine kadar her şeyi içerir. Değerlendirme yöntemleri, eşit derecede farklı öğrencilerin dikkatini çekmeli ve onları farklı durumlarda ve ortamlarda çalıştırmalıdır. Bu sebeple çok çeşitli  olmalıdır. Değerlendirmeler, bilgi ve becerilerin gerçek hayatta uygulanmasına izin verir.Bu nedenle, öğrencileri 21. Yüzyıl dünyasında  başarılı olmak  için gerekli yöntemlerle tanıştırmalı ve öğrencilerin becerileri aynı anda geliştikçe karmaşıklığa erişmelidir. Örneğin, dördüncü sınıf bilgisayar sınıfındaki PowerPoint sunuları, ortaokulda multimedya raporlarına dönüşebilir. Ya da yazılı trigonometri sınavları, matematik sınıfında salgın hastalıkların modellenmesi için diferansiyel denklemleri kullanan raporlara dönüşebilir.

Son olarak, değerlendirmelerin özü ince ayrıntılardır. Değerlendirme kime uygulanacak? Öğrenciler neden bu değerlendirmeyi yapıyor? Öğretmenin beklentileri ve örnekleri nelerdir? Değerlendirme ne zaman yapılacak? Öğrencilerin değerlendirmeyi daha etkili kılabilmek için hangi uzantıları ve / veya ek deneyimleri gerçekleştirmeleri faydalı olur?

Rubicon Atlas ve Değerlendirmeler

Atlas, değerlendirmeleri belgelemek ve değerlendirmeler hakkında raporlama geri bildirimi sağlamak için güçlü bir araçtır.

Bu süreç, özellikle kurumlar öğrencileri geleceğe hazırlarken, okulların gelişmesine katkı sağlar. Öğretmenler, daha önceki öğrenci çalışmalarının görüntülerini ve videolarını veya not vermeye yardımcı olmak için öğrenci çalışmalarının örneklerini Atlas’ın Bağlantıyı Ekle özelliğini kullanarak ünite planlarına ekleyebilir. Son olarak, değerlendirmeleri kazanımlarla eşleştirmek daha etkili müfredatlar oluşturmak için önemli bir adımdır. Yöneticiler de bu özelliktenfaydalanabilir. Ülke ve il genelindeki sınav sonuçlarını analiz ederken,uygun kazanım seçiminin öğrenci ve okul başarısını nasıl etkilediğini görüntüleyebilir.

Öğretmenler ayrıca, öğrencilerin daha önce nasıl değerlendirildiğini görmek için Kapsam ve Sıralama ya da Değerlendirme Metodu raporları oluşturabilir ve daha sonra kendi müfredatlarındaki boşlukları ve fazlalıkları belirlemek için bu bilgileri uygulayabilir ve yöntemleri çeşitlendirmeye ve öğrencilerin yetenek alanlarını geliştirmeye başlayabilirler.

Share This